FAQ

Coatingen er testet på Teknologisk Institut (TI) efter INTRA 312 og ISO 580-1970 med tilpasset cyklusprøve. TI har på baggrund af prøvningens resultat beregnet at coatingen forlænger levetiden på de gamle rør med omkring 50 år, hvilket svare til den forventede levetid på en ny faldstamme.

Vores metoder kan benyttes på alle typer bygninger og lokaler. Vi har bl.a. udført arbejder på beboelsesejendomme, hospitaler, plejehjem, erhvervslokaler, industrier og fredede ejendomme.

Vores robotter kan arbejde i alle standard rør-størrelser. Hvis du er i tvivl om jeres rørdimensioner kan coates er du velkommen til at kontakte os.

Traditionelt er rørledningssystemer blevet renoveret, ved at rør og ledninger er blevet udskiftet med ny. Med coating kan gamle rør fornys, uden at de eksisterende rør fjernes. Coating involvere at eksisterende rør renses indvendig med hedevand og mekanisk rensning, efterfølgende påføres coatingen. Ccoating er et fleksibelt, holdbart produkt, der er egnet til de forhold som belægningen udsættes for i faldstammer og afløb.

Coatingen er afprøvet med diverse syre og baser, som kan forestilles at blive udledt i afløbssystemet over korte perioder.

Renovering af faldstammer er et marked i hastig vækst. Gennem de senere år er der flere og flere boligforeninger, der står foran at skulle udskifte eller renovere deres faldstammer, fordi levetiden er ved at være opbrugt. Det stigende marked har medvirket til, at der er kommet flere alternative muligheder på markedet for renovering i stedet for en traditionel udskiftning. Du kan læse mere på teknologisk instituts hjemmeside. Søg på ”renovering af faldstammesystemer Rørcenter-anvisning 022 Maj 017”