Ventilation

Coatings til beskyttelse af ventilationskanaler

Vi tilbyder en række løsninger der kan tilpasses de fleste af de eksisterende ventilationssystemer. Både i etageejendomme, produktionsanlæg og på eksempelvis skibe. Alle vores coatings er brandhæmmende. Coating er et omkostningseffektivt alternativ til udskiftning.

Vores løsning indebærer at vi renser og bruger coating til vedligeholdelse af eksisterende ventilation. Vi benytter en professionel rense robot der er specialudviklet til ventilationskanaler.

Coatingen fungere ved at danne en hinde  der tætner utætheder og huller i kanalerne. Hvilket reducerer energiforbruget og forlænger levetid. Beskytter kanalen imod rust og gennemtæring ved at fungere som et beskyttende lag. Vores løsning kan også bruges i kanaler hvor der allerede er rust/gennemtæring. Coatingens brandhæmmende egenskaber hjælper til at forhindre at branden spreder sig. Sammenlignet med traditionelle metoder er vores løsning omkostningseffektiv, da vi undgår mange at de traditionelle udgifter til materialer og arbejdskraft.

Både rense- og coatingløsningen kan tilpasses både runde og firkantede ventilationskanaler i forskellige størrelser.  Coatingen er fleksibel og kan bruges på de overflader der typisk findes i ventilationssystemet.

Et par fakta

 • Mange års erfaring med rengøring og tætning af ventilationsanlæg
 • Løsningen er testet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) jf. DS 428.4 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg
 • PH-resistens af Teknologisk Institut jf. DS/EN ISO 2812-3, 2012 Maling og lakker – Bestemmelse af modstandsevne mod væsker – Del 3: Metode med absorberende medium
 • Udviklet I samarbejde med TI, som en del af et EU-projekt med fokus på energieffektivisering I beboelsesejendomme. Projektet har bl.a. mundet ud i flere guides (fx guide til ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme)
 • Kundesegmenter:
  • Offshore and maritime
  • Produktionsanlæg
  • Beboelsesejendomme og kontor

Hvorfor coate?


Vi tilbyder en løsning der kan tilpasses de fleste af de eksisterende ventilationssystemer. Både i etageejendomme, produktionsanlæg og til maritime forhold. Coating er et alternative til udskiftning af eksisterende ventilationskanaler

Omkostningseffektiv løsning med minimal forstyrrelse

Coating kan både bruges som forebyggelse og som et alternative til udskiftning af eksisterende ventilationskanaler. Vi tætner ventilationerne indefra, hvilket spare tid og driften påvirkes minimalt.

Energibesparende

Coating tætner og lukker huller i kanalerne. Hvilket reducerer energiforbruget og forlænger levetid. Samtidig spildes der mindre energi på utætte anlæg.

Øger ventilationskanalernes levetid

Forlænger levetid på nye og gamle anlæg. Beskytter kanalen imod rust og gennemtæring ved at fungere som et beskyttende lag. Vores løsningen kan også bruges hvis systemet allerede lide af rust eller gennemtæring

Brandhæmmende coating

Coatingen er testet som brandhæmmende på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Desuden har coatingen en positive effekt på revnedannelse i forbindelse med brand

Vedligehold

Der bliver samlet mindre støv i systemet, fordi støvet har sværere ved at sidde fast I coatingen, end i et alm. rør. Det resulterer i at støvet bliver samles i filtrene og ikke i rørsystemet. Dermed forbedre luftkvaliteten.

Resistens imod kemiske dampe

Special coatingen SC50 har fremragende kemiske modstandsdygtighed. Coatingen er testet i sur, basisk og klorholdigt miljø med pH-værdier fra 3-12, hvor der ikke ses tegn på degradering af coating-materialet

Renserobotten 

Metoden involvere at eksisterende rør renses indvendig med vores renserobot, efterfølgende påføres coatingen. Coatingen er et fleksibelt, holdbart produkt, der er egnet til de forhold som belægningen udsættes for i ventilationen.

Alsidigt rengøringsrobot til ventilation

ECO-dust-finder™ er en renserobot specialdesignet til brug i ventilation. Robotten leveres som et sæt med to robotter, sikkerhedswire, kontrolenhed, trykluftsslange og filter.  Dens specialudviklede børster sikre at robotten levere et ensartet resultat af høj kvalitet så overfladen er fri for flager, rust, fnug, grus, støv og snav før coating.

Features

 • Standardmodellen kan tilpasses til brug i alle typer af ventilationskanaler (rektangulære, runde, ovale, firkantede osv), fra 80mm til 315mm.
 • Eco-dust-finder™ er udstyret med et fjedersystem der gøre at maskinen kan passere op til 90o bøjning ved selv helt små kanaldimensioner
 • Kan nå op til 45 meter ind i kanalen, uden renselem
 • Rengør op til 5 meter pr. min (afhængig af forholdene)
 • Arbejder lige godt i vertikale og horisontale ventilationskanaler
 • Rensehastighed og rensekraft kan justeres under driften

Processen

1. Vi inspicerer

Før rengøring inspiceres ventilationssystemet med henblik på at identificere udfordringer.

2. Vi rengør

Renserobotten rengør overfladen, så den er fri for fnuller, rust, støv med videre. Dette maksimerer coatingens vedhæftningsevne

3. Vi inspicerer

Efter rengøring inspicerer vi igen, for at sikre at overfladerne er rene og klar til coating.

4. Vi coater

Coating indvendig i ventilationssystemer kræver specialiseret udstyr for at sikre at der opnås et præcist resultat og en jævn overflade på hele det coatede område. Alt efter forholdene kan der være behov for at påføre mere end et lag.

5. Vi kvalitetssikre

Vi udføre en afsluttende kvalitetskontrol af arbejdet.
Vi anvender kvalitetssikring systematisk, som en hjælp til at undgå misforståelser og fejl under udførelsen af opgaven. Systemet sikre en strømlinet procedure fra ordremodtagelse til opgaven er afleveret.